Geleneksel Çocuk Oyunları

Bir kısmı hala günümüzde oynanmakta olan, çocukların oynadığı pek çok geleneksel çocuk oyunu var. Tabi burada ticari ürünlerden bahsetmiyoruz. Bazı geleneksel çocuk oyunları ortadan kalkarken bazıları da zaman içinde farklılaşmalar göstererek oynanmaya devam etmektedir.

Geleneksel çocuk oyunları çocukların diğer çocuklardan öğrendiği, yazılı kurallara başvurmaksızın oynanabilen ve fazla bir ekipman istemeyen oyunlardır. Bu oyunlar genellikle 7 yaş ve üstü çocukların oynadıkları oyunlardır.

Geleneksel çocuk oyunları çocuktan çocuğa, nesilden nesile, gayri resmi olarak ağızdan ağıza aktarılagelmiştir. Bu oyunlarda bazen fiziksel beceriler bazen şans bazen de kurgular ön plana çıkmıştır.

Bir kısmını hatırlayalım mı?

Mendil Kapmaca

Mendil Kapmaca

Kutu Kutu Pense

Kutu Kutu Pense

Yağ satarım bal satarım

Yağ satarım bal satarım

Bezirganbaşı

Bezirganbaşı

İstop

İstop


Sek Sek

Sek Sek

Saklambaç

Saklambaç

Yakan Top

Yakan Top